Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
briller
(kun pl.): 1.
Dobbelte kovse, der påsættes sejldug til fastgørelse af diverse løbende rig, især skødbarm.
»Kovse og briller galvaniseres.« (1905)
spectacles // ring clew iron. Se også skinkel.
[K063 p.38]

2.
Fisk el. krave af brædder, der påsættes ankerklyssene på dækket uden om ankertrossen for at forhindre vand i at komme op fra søen. Der kan stoppes ekstra med værk rundt brættet.
bucklers.
[JLprojekt p.37, KOF, ODS, PSØM p.76]
brillerne for klysset.
bucklers.
[HAR]

3.
Træforstærkning el. -beskyttelse, der pålægges skibssiden uden for ankerklyssene for at forhindre skamfiling af bordene. På dæk:
deck flange for hawse pipe // bolster // flange // hawse piece.
[Benzon, DMO, K113, ODS, ODSS2, SMW p.179, SMY]
"Briller, Stykker af Egeplanke, der ere fastboltede udenpaa Huden i Bougen tæt ved Forstevnen paa begge Sider, og hvorigjennem Klydsene gaa."
[PS1867 p.11]  Kilder