Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
Bristol fashion
Betegnelse for et skibs vedligeholdelsesstand, nr denne er eksemplarisk og alt er rent, pudset og nymalet.
shipshape ag Bristol fashion.
Bristol fashion.
[H&S 99 p.147]
"Efter Middag gives en af Vagterne Landlov for frste Gang, mens Resten pudser Messing og klarer op, til DANMARK er ship shape and Bristol fashion overalt, hvorpaa der skejes ud, saa de ombordvrende har Resten af Dagen til deres Raadighed."
[DAN2 p.22]
 Kilder