Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
Britisk regel
Måleregel definition. Alle rum medregnes i BRT, og det inkluderer maskinrum, kedler, akselrum etc. Hvis målet af maskinrum, kedler og øvrige rum, der normalt ikke føres ladning i, udgør mellem 13 og 20 % af BRT, gives der et fradrag i BRT på 32 % af BRT.
Flere specielle betingelser for hjuldampere og skibe, hvor maskinrummene fylder mere ens 20 % af BRT.
British Rule blev delvis anvendt i Danmark også. Målingsreglerne stammer fra George Moorsom, 1849, og blev indført i Merchant Shipping Act fra 1854 og senere ændret flere gange.
British Rule.
Regelorganisationen sammensluttes med Lloyds i 1849. Reglernes historie er yderligere behandlet i [8943p.8ff]. Se også i ordbogen under Moorsoms System.
[HIS1 p.5222, KEN p.260, PSØM p.153, WHS p.283]  Kilder