Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
bro
(-en, -er): 1.
Oprindeligt et åbent, løftet dæk, hvorfra skibet kommanderedes. Senere blev broen udstyret med læ og hus på. Hus på broen blev især bygget under verdenskrigene for at mandskabet kunne have en beskyttelse mod beskydning. Dss. kommandobro.
bridge // navigation bridge.
Øverste bro: monkey bridge.
[SKT81 p.76, TuxSOS, USC, WOL]

2.
Konstruktion af træ, metal el. sten, der fører over vand, således:
bjælkebro: timber bridge // timber bridge with iron girder.
buebro: arched bridge.
drejebro: swing bridge.
flyvende bro. flying bridge or ferry boat. [Röding]s forklaring er lang, men kortfattet: på en flod er to skibe lasket sammen, og over dem er placeret et dæk, hvorpå fire vogne kan placeres. De to skibe er forankret et stykke op ad strømmen med et bundanker. Færgeskipperen kan med sit ror nu bevæge skibet fra side til side i floden. På bredderne er kajanlæg, hvorover færgeskibets ladning kan rulle af.
hængebro: suspension bridge.
hænge-færgebbro: transporter bridge.
klapbro: bascule bridge.
løftebro: lift bridge.
pontonbro: pontoon bridge.
skråstagsbro: cable-stay bridge // cable-stayed bridge.
skydebro: draw bridge.
svingbro: swing bridge.
vippebro: bascule bridge.
»Soundings and clearances of bridges in feet
[USC]
Spor af oldtidsbroer bygget på nedrammede pæle el. hvilende på flydende underlag forekommer ret sent: Pons Aemilius fra 179 f.Kr. er nævnt af Livius.
Pontonbroer blev anv. under militæroperationer, mens flodbroer blev konstrueret af træ på stensøjler, hvor materialets længde begrænsede spændet, således Trajans bor over Donau, 98-117 AD, der havde en længde på 1120 meter.
Themsen blev brolagt af Romerne [OCD].
Fra Norge kendes - pga. vedligeholdelsesaftaler - elvbroer fra 1170.
Slå bro over (vb): bridge.
[Løgstør Grunde p13]
E. ie. bhreu = bjælke, stok. Bro og brygge er af samme opr. fra fælles germ. Bro forekommer i stednavne som Bolbro, Stokbro etc. [NMA].<
[KbhH1/1990 p.15 + 17 + 21 + 22]

3.
Forbindelse mellem skib og land. Landgangsbro.
gangway // gang-plank.
[D/E]

4.
Anlægsplads for fartøjer udbygget langs kysten. Se anlægsbro, skibsbro.
landing stage // wharf // pier // jetty.
[KOB, MOL, ODS]

5.
Langstrakt grund, oftest på tværs af et farvand, også kaldet tærskel.
[SØS17]  Kilder