Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
Broadfootske pumpe
Dobbelt sugepumpe anvendt omk. 1870.
"Denne er en dobbelt Sugepompe, hvor begge Pompecylindrene tilligemed Fodventilerne ere indesluttede i en fælleds Metalkasse. Stemplerne vandre vandtæt i Cylindrene ved Læderpakninger. Fodventilerne og Stempelventilerne ere af Metal med Læderpakning; de sidste styres ved Stangens [lodret tap på toppen af stemplet] Bevægelse i sit Hylster...
Stemplernes Bevægelse tilveiebringes ved den horizontale Axel, som har tvende bøiede Krumtappe, der vandre i de aflange Aabningenr i Stemplernes Overdeel. Mandskabet sætter Axlen i en rokkende Bevægelse ved at virke paa Trægrebene på Enden af Jernarmene, som gribe over Axlens Tapper med 2 Hylstere. Armenes Bevægelse begrændses af Træklodserne [fodstøtter med stopklods]."
-.
[LUS p.82]
E. Pumpen må ikke forveksles med en nyere konstruktion patenteret af opfinder med samme navn: John T. Broadfoot i USA i 9/7 1963. Patent No. 3.180.272.  Kilder