Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
broflag
(-et, -): Flag, der sættes før en bro, der kan åbnes, for at tilkendegive, at skibet ønsker at passere broen. I Danmark er broflaget oftest signalflaget N.
bridge flag // passage flag.
[ODSS2]  Kilder