Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
brog
(-en, -er): Også stavet broge el. bråg. Den generiske betydning støtte, forstøtning.

1.
Svært tov med et øje i hver ende fastgjort i ringbolte = tidl. buksbolte - på skibssiden på hver side af en kanon og tovets bugt gående gennem en bøjle, sjækkel el. sjækkel stroppet til kanonens drue, cascabel el. pumelion og/el. gennem bøjler på raperten for at forhindre denne i at løbe for langt bagud, når kanonen affyres.
breeching // breeching of a gun // gun tackle.
[HAR]
»Brogerne hales an.«
Broge på fast stag: collar of a main stay.
[Saint]
Skyde i stive broger: fire with the breeching shortened.
[Saint]
Brogens samling ved kanonsurringen:
frapping of the breeching.
[HAR]
[DMO, FMK p.207, HIS2 p.2131, H&S48 p.110, KOF, ODS, Röding, WOL]

2.
Strop el. bred sele med hvilken fx fartøjer og redningsbåde surres til skibssiden, når de er løftet klar af vandet. Brogerne kan være samlede under båden og trukket tot med en talje mod skibssiden og evt. forsynet med en slipanordning til hurtig frigørelse.
boat sling // gripe // span.
[ABC, D/E, Röding, S&M, TuxSOS]

3.
Lodhivers sikkerhedsbælte, når denne står uden på røstet og hiver.
breast band.
[ABC, ORL p.417]

4.
Forstærkning af sejldug på standerliget af et flag.
strengthening lining.

5.
Brogen på et ror. Tjæret sejldug fastgjort indv. i rorbrønden omkring rorstammen for at forhindre vand i at løbe ind i skibet.
canvas coat of the rudder // helm-coat // rudder-coat. Næstsidste fra [Saint] og sidste fra [Röding]
Rorstammen kan enten gå op agten for klædningen - den ældre model - og der skæres et hul gennem gillingen, broghullet, the helm port transom, i den lodrette klædning, hvorigennem rorpinden føres ud og fæstnes til rorstammen.
Konstruktionen er sårbar over for medløbende sø, der har let ved at oversvømme dækket inden for broghullet, og gøre broghullet mindre begrænses rorets udsving.
I den yngre konstruktion går rorstammen lodret op gennem skibets klædning og dæk gennem borghullet i gillingen, the helm port.
Denne konstruktion kræver mindre hul i yderklædningen og anvendes fra sidst i 17. årh. Begge typer huller dækkedes af broger.
canvas shroud // rudder coat.
[ARM p.13, FALC, FUN10-1-Q, KOF, SCHN, 8026Bounty p.10]

6.
Støttetrosse, der før et skibs stabelafløbning føres rundt agterenden = hækbrog, for at medvirke til at bremse skibets fart, når det glider ud i vandet. Brogen er fastgjort i land med til fx en kædevægt, der kan glide med udad, men har bremsende effekt.
ground tackle // ground rope.
[DMO, FUN, HAR, ODS]
"Brog til Skibets Ophaling." large span used in dockyards to haul a ship up. [Röding]

7.
Stærk trosse, der anvendes til at løfte forliste skibe med under bjærgning.
lifting wire.

8.
Broger på sejl:
Givtov på stormmesansejl fra agterliget til blokke på gaffelens klo og derfra til dæks.
clew line. [ODSS2, SCHN]
mesansbrogen = Besans-Brogen. throat-brail of the mizzen. [Röding]
"Mesansbrog. Kaldes det af Givtougerne paa Storm Mesanen der farer fra Agterliget, igjennem Blokke paa Kloen af Gaffelen." [SCHN]

9. " Således benævnes et stykke imprægneret sejldug, som bliver udspændt foran eller over et hul for at regnvand eller søerne ikke skal komme ind i aflukket bagved. En sådan brog bruges fx i udforingen af stykporte og hennegat."
coat.
[Röding]  Kilder