Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
brokontrolanlæg
(-get, -): Kontrolanlæg på broen. Der kan være forskelige kontrolanlæg, fx brandkontrolanlæg, maskinkontrolanlæg, vandtætinddelingskontrolanlæg etc.
bridge control system.
[NAV4 p.224]  Kilder