Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
brudstyrketabel
(-len, -ler): Tabel for et materiales brudstyrker ved fx forskellige wirediametre, pladetykkelser etc.
ultimate stress table.
[SKT81 p.11]  Kilder