Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
bruttoregistertonnage
(-n, -r): Rumfanget af skibets målepligtige rum, dvs. alle rum under dæk med nogle få undtagelser. Inkluderet er lastrum, beboelsesrum, maskinrum, bunkersrum.
Begrebet forkortes BRT. Bruttoregistertonnagen måles i enheden registerton a 2,83 kbm = 100 eng. cub. feet.
Bruttoregistertonnagemålet blev anvendt i Danmark ved målinger indtil 18. juli 1982.
BRT blev tidligre benyttet ved fastsættelse af besætningsstørrelsen.
gross register tonnage // GRT.
[8530 p.91f, ABC, MUG, MÅL, RuteT, SKT81 p.73]
Se videre i Tonnage og ton.  Kilder