Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
bruttotonnage
(-n, -r): Totale kubikindhold af alle lukkede rum i m3 x koefficient, der afhænger af størrelsen og varierer fra 0,22 for mindste til 0,32 for største kubik. Anvendes i Danmark ved målinger efter 18. juli 1982. Tallet er ubenævnt og forkortes BT.
gross tonnage // GT.
[8530 p.91f, ABC, DS89 p.910, MÅL]
"Kinds of vessels that may be registered: Ships with a gross tonnage of 20 or more."
[SFS-web 18/9 2008]
Se videre i Tonnage og ton.  Kilder