Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
Bruxelles konventionen
= Brysselerkonventionen. Der er tale om flere konferencer og konventioner afholdt i Bruxelles. De vigtigste skete i 1888, 1905, 1909 og 1910. På disse møder blev vedtaget internationale spilleregler for søtransportørerne og deres bjergning, begrænsning af rederansvar og andre fragtrelaterede forhold. Fx blev Brysselerkonventionen af 23/9 1910 om erstatning ved skibssammenstød gennemført i Danmark ved Lov nr. 103 af 29/4 1913. Efter IMOs etablering er mange af retslige forhold mellem redere og myndigheder og civilansvarspådragelser blevet forhandlet og gennemført i denne organisations regi.
Brussel Convention.
[BEF p.63, DSØ p.184-188, H&S45 p.107, SØR p.127]  Kilder