Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
brydning
(-en, -er): 1.
Bølgers brydning. I en meget stejl bølge bevæger vandpartiklerne foroven og forneden i bølgens cirkelbevægelse sig med uens hastighed. Den øverste vandpartikel bevæger sig med større hastighed end den nederste, og bølgetoppen vil »falde over«. Det kan matematisk beregnes, hvornår en bølge brydes, nemlig når stejlheden overstiger 1/7, men i praksis sjældent over 1/10.
breaking wave.
[NauMnyp.390]

2.
Lysstrålers retningsforandring ved overgang fra et stof til et andet.
refraction.  Kilder