Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
brystværnmonitor
(-en, -er): Krigsskib af monitortypen med panserforstærkning uden om tårnenes nederste dele beskyttende nedgange og luger etc.
breastwork type monitor// parapet monitor.
"En Mellemting mellem disse [monitorer red.] Skibe og de søgaaende ere de saakaldte Brystværnsmonitorer, ovenpaa hvis lavtligende Dæk er bygget et bepandsret Huus. Paa dette er atter Taarnene anbragte, hvorved Kanonernes Axer løftes høiere over Vandet."

En brystværnsmonitor: "Brystværnet eller Casematten er bygget paa Dækket, og ovenpaa denne findes 2 Skydetaarne samt et Commandotaarn."
[LUS p.30 + 66]  Kilder