Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
brændegalease
(-n, -r): Galease fragtende brænde til København omkring 1800.
galeass in the firewood trade.
[SKisøen p.41+pl.XXX]  Kilder