Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
brændsel
(brændslet, brændsler): Materialer, der kan anvendes som brændstof. Se også brændstof.
fuel.
flydende brændsel "har i overvejende Grad raa Jordolie som Udgangsmateriale. Endvidere fremstilles Brændselsolier af Sten- og Brunkulstjære samt af olieholdige Skiferarter. Hertil kommer, at navnlig tyske Forsøg har virkeliggjort Bestræbelserne for at omdanne Kul til Olie enten ved Hydrering eller ved Synthese." (1940)
fuel // liquid fuel.
[Haandbog for Maskinmestre, 2. udg., 1940 p. 221]  Kilder