Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
afsejle
(vb): Forlade opholdssted og indlede rejse.
depart // leave // sail.
Om sejlskib: get under sail.
[Rding]
Hvornr afsejler skibet? When is the ship due to sail?.
Afsejle til - afsejle fra. leave to // leave from.
Om redningsfartj, der afsejler fra eftersgning, der dermed er ophrt.
[EST, Redn.vsen, RuteT]  Kilder