Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
brønddamper
(-en, -e): Skibstype. Dss. brønddækker.
[ODS]
"Gøres Hytten og Brohuset til en samlet Dæksopbygning kaldes Typen da enten Lang Hytte, long poop eller Brønddamper, well deck steamer, det sidste Navn hentyder til den Brønd, der findes mellem Brohuset og Bakken."
[SODI p.31]
"Brønddækkeren konstrueredes som tre-ø-skibene med opbygninger på bakken, broen og poopen, men samtidig blev skibenes agterdæk løftet, hvorved man udlignede det kubiktab akselgangen forårsagede i agterlasten. Samtidig forlængedes broopbygningen fremad i skibet, således at luge 2 blev overdækket med et shelterdæk. Tilbage blev et hul, brønden, forude i skibet, der hverken havde opbygning, var overdækket eller løftet, og heraf fik skibet sit navn."
[Erikd p.30]
 Kilder