Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
brønddækker
(-en, -e): Dss. brønddæktype el. brønddamper. Skibstype med et el. flere del-dæk over hoveddækket. Brøndhullet var gerne foran for brobygningen af hensyn til trimmet, når skibet var fuldlastet, idet der i dampskibenes konstruktion herved blev taget højde for, at bunkersrum og skrueakselrum etc. gik fra ladningsrummene i agterskibet, og forskibet derfor blev lastet tungere. Konstruktionen havde en langskibs svaghed og senere gik man bort fra typen og opfandt shelterdæktypen. De delvise dæk talte ikke med i tonnagemålingen og skibene kunne derfor ofte lastes fordelagtigt.
well-deck steamer // well-deck vessel // well-decker.
E. Registreret første gang 1888 i [OED].
[DDV p.240, OED, SAL]  Kilder