Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
bug
(-en, -e): 1.
Midterste del af råsejl fra midten og nedefter mod liget.
Den pga. vinden rundede del af sejlet.
Midten af et sejls underlig.
"Den matros, der ligger inde ved midten af råen og haler op i den midterste del af sejlet, når det skal bjærges, siges at ligge i bugen."
Bugen bjerges, hales op, vha. givtove og gårdinger. Visse sejl havde en bugkovs i underliget,
hvori der sad en bugophalerline.
belly = bag part = the swelling part of a wind filled sail.1
bunt = the middle part of a sail stowed
.
1 Sejlet syes med bredere sømme i top og fod end på midten, hvorfor sejlets midterdele er bredere end de vandrette sømme.
[DHS, KOF, SAL, S&M]
bugen af et sejl. "Herved forstår man den midterste del af sejlet forneden, hvortil buggårdingerne fæstnes, og som dækker omtrent 2/3 af sejlets bredde; man forstår også ved sejlets bug den krumning eller pose, som sejlet danner på midten af længden, når vinden fylder det.
the foot of a sail, also the belly of a sail.
[Röding]

2.
Dss. bov.  Kilder