Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
buggårding
(-en, -e): Tov fastgjort på et råsejls underlig i to eller fire huller, buntline-holes, og på sejlets forkant gående op til blokke eller kovse på råen, og hvormed sejlet kan hejses op til råen, når skøder er gjort los.
buntline.
[DAH p.67, DDV p.143, FMK p.113, HAR, ODS(1808), SAL, TuxSOS, WOL]

"Bug-Gaardingen [blindesejlets] er stukket i Seilets Under-Liigs Løyert med Gaarding-Steeg, og farer derfra op igiennem sin Blok paa Blinde-Dreye-Reeb, og ind paa Bakken, hvor den fastgiøres om Fange-Bielken." [Gynt p.102]

"Bug-Gaardingen [fokkens] farer saaledes: Agter-Løberen. Farer fra faste Parten som staaer paa Bakken i en Krampe, fastgiort med Krænge-Steeg og Bændsel paa, op igiennem den Engelske Bug-Gaardings-Blok, derfra ned paa Bakken i en Fod-Blok, tæt ved den faste Part, hvor den er fastgiort.
For-Løberen. Farer med Bugten igiennem den Engelske Gaardings-Blok, og begge Parterne igiennem en toeskived Blok paa den Agterste Tvær-Sahling, og tvende enkelte Blokke paa den Forreste, under Fore-Merset. Derfra farer den inderste Part igiennem en Blok paa Dreye-rebet, derfra igien igiennem en Lang-Hals, som sættes i den mitterste Løyert i under Liiget af Seilet, og hen i den næste Løyert ud efter, hvor den fastgiøres med Gaardings-Steeg. Den yderste Part farer igiennem en Blok paa Fokke-Raaen, derfra ned og fast ligesom Inderparten i Underliiget af Seilet, dog i næste Løyert længere ud efter, med Gaardins-Steeg." [Gynt p.110]  Kilder