Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
afsende
(vb): 1.
Afsende varer.
despatch // send // ship.
Ikke afsendt gods: short shipped goods.

2.
Afsende et telegram.
send // transmit.
despatch har i de verbale anvendelser ofte noget »af en vis hastighed« i betydningen.  Kilder