Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
afsender
(-en, -e): 1.
Afsender af gods. Den, der trffer aftale med transportren om transport af gods.
consignor // shipper.
[BEK 710 27/7 1994]

2.
Den, der bemyndiger et signal el. telegram afsendt.
sender.
[SIG p.23]
 Kilder