Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
bugt
(-en, -er): 1.
Dss. havbugt. Indfald af kysten, der danner en bue el. tragtformet del af havet.
bay // inlet // "An indentation of the sea into the land with a wide opening".
Havbugt. a gulf = a portion of the sea partially enclosed by a sweep of the coast.
Vig. En lille bugt.
a creek = a narrow recess or inlet in the coast line // cove.
Flad krumning af kystlinien.
bight = a slightly receding bay.
Bund af bugt: head of bay.
bight.
[Rding]

2.
Bjning el. ring af tovvrk.
bight.
[HAR]
Bugt af oprullet tovvrk.
fake // flake.
Skyde et reb op i bugter.
fake // flake down a rope. [Benzon]
sl bugter med et tov.
make turns.
[Benzon]
Bugten af ankertrossen bag pullerten el. beddingen.
range of cable.
[KOF, Saint]
bugt af ankertov i kabelrummet.
tier of the cable.
[HAR]
bugt af ankertov p dkket.
fake of the cable.
[HAR]

3.
Dss. bug (i sejl).
bugten af et fuldt sejl.
bunt of a sail.
[HAR]
E. germ. buhti-bucht = bjning.
[ABC, D/E, DHS, DMO, EL, HAR, KOF, K56 p.45, ODS, ORL p.411, OSD, SS1 p. 27, TUR, TuxSOS, WOL]  Kilder