Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
bulkladning
(-en, -er): Ladning lastet løst uden emballage i lastrummene.
bulk cargo.
[ABC, LAB p.8]
"Bulkladninger kan inddeles i uforskydelige, forskydelige og letforskydelige ladninger. Uforskydelighed opnås med sikkerhed kun, når lastrummene er helt fulde. I alle andre tilfælde vil en bulkladning være forskydelig. Korn er et velkendt eksempel på en letforskydelig ladning."
[10615 p.15]
"I det pågældende tilfælde medførte skibet i agterste lastrum en bulkladning af et kobberkoncentrat og under sejlads i meget hårdt vejr indtraf nogle uheld overfor hvilke skibets officerer og besætning stod magtesløse, men som bevirkede, at der først trængte ferskvand og senere søvand ind i det pågældende lastrum.
Opslæmmet med søvand gav ladningen anledning til meget kraftig galvanisk tæring af lastrummets stålkonstruktioner, hvilket i forbindelse med mekaniske påvirkninger fra den opslæmmede masse medførte delvis nedbrydning af de langskibs lastrumsskotter og tunnelkonstruktionen med påfølgende fyldning af tunnellen."
[Sk-T-Med nr.209 1968-11-12]
 Kilder