Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
bund
(-en, e): 1.
Skibets nederste udvendige del fra klen og ud til begge sider til kimmingen.
Ogs mere generelt om alt neddykket skrog.
bottom // floor.
[HAR]
E. lat. fundus = bund.
[FUN, Rding, TuxSOS]
fartj med flad bund.
flat bottomed vessel which has no keel, as punts, horse-ferry-boats.
[Rding]
flad i bunden.
flat-floor.
[HAR]
skarp i bunden.
sharp-floor.
[HAR]

2.
bundbredde. bottom width.
[EfS 1962 nr.1 p.22]
havbunden.
Bed // bottom // floor // ground. The solid bottom on earth underlying the sea.
[HAR]
Bunden inddeles efter materialetype i:
lerbund. clay-ground.
mudderbund. oozy / muddy ground.
sandbund. sandy ground .
skallegrund. shelly ground.
slikbund. ooze.
stenbund. stone ground.
[FIS p.14 + 28, KOF, OSD, SV p.68, TUR, VerV2]

blandet bund. Havbund af fx sand og ler.
mixed bottom.
[DDL1-137]
bld bund Bldt bundmateriale som mudder.
soft bottom.
[DDL1 p.137, FIS p.14, KortA]
g til bunds. eufemisme for drukne eller synke.
[ODS]
har De bund?. have you got sounding.
[WOL]
hrd bund. Hrdt bundmateriale som fx kridt og sten.
hard bottom.
[DDL1 p.137, FIS p.14, KortA]
ingen bund. Udtryk brugt ved lodning. no bottom.
[WOL]
lodde bunden. Udfinde dybden af vandet p stedet vha. lod.
sound // ascertain the depth of the sea.
[ODSS2, OED]
rive bunden op. damage the bottom.
tage bunden. G p grund. "F minutter efter udsejling fra lejet tog frgen bunden midt i renden p grund af dnning."
ground.
[SFS Opkl.Orient. 1/2007 p.12]
trkke ankeret klar af bunden. break ground.
[OSD]  Kilder