Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
bundmaling
(-en, -er): »Den bløde rødbrune bundmaling er kobberbaseret - dog findes den også med tin ... De hårde bundmalinger hedder sådan, fordi de groft set består af et ret hårdt bindemiddel, hvori det bløde giftstof ligger i små hulrum ... Selvpolerende bundmaling«
Selvpolerende bundmaling er tinbaseret, og det yderste giftige lag slibes hele tiden af, så begroning går med.
Den supertynde bundmaling er tyndtflydende og kobberbaseret.
Kobberbaserede malinger kan ikke anvendes på jern- og stålbåde.
Under bundmalingen skal der altid en primer.
»Er den gamle overflade sund, kan den nye anvendes direkte oven på, uanset om der er tale om tidligere tinbasis, ablative bundmalinger eller en af Hempels...«
»Den kan bl.a. påsmøres direkte..., på ablativ bundmaling og på...«.
bottom composition // bottom paint.
[BÅD4/1988, EST, NAF2/1993-23, SØF4/1993 p.3]
"Den internationale konvention om kontrol med skadelige TBT-holdige bundmalinger på skibe trådte i kraft den 17. september 2008... Formålet med konventionen er at etablere et internationalt forbud mod brugen af det skadelige stof TBT (Tributyltin), der anvendes, for at skibenes undervandsskrog ikke skal blive begroet med organismer, der giver øget vandmodstand, større brændstofforbrug og dermed ekstra CO2-udledning."
[Shipowners.dk 2009]

"Her fra Yokohama skal vi direkte til Nagoya og Kobe, og så direkte til Hong Kong for at dokke. Det er en bundmaling, så det tager et par dage."
[Ib Christensen: Sejltid i Mærsk, 2011, p.44]

Historisk har der været mange forskellige opskrifter på bundsmørelse. Danske skibe fra 1700-tallet kunne smøres med norsk blyant, dvs. grafit (skibet KRONPRINS FREDERIK byg. 1768), og i 1770'erne ville Den Guineiske Handelsdirektion have en nybygning sværtet med beg og tjære [KlLEM p.156]. [KOF] anfører svovl blandet med terpentin og olie til bundsmøring. I 1800-tallet bliver danske skibe primært smurt med tjære og beg, en enkel fannik ville blande rottekrudt i smørelsen, dvs. hvid arsenik.
[H&S materiale, JM]  Kilder