Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
bundmateriale
(-t, -r): 1.
De materialer, sand- og stenarter, begroning etc., som havbunden indeholder.

2.
Det materiale, som et skibs bund er fremstillet af.
bottom material.
[SF12/1991]  Kilder