Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
bundstok
(-ken, -ke) = bundvæger (-en, -e):
Træskibe.
Tværskibs tømmer; krummede bjælker, der danner en del af skibets skelet af spanter. De nedfældes over kølens midte og under kølsvinet. De rækker forbi kimingen og forlænges opad skibssiden med oplængere.
floor timber // floor.
[HAR, Röding, CLF p.03.05]
"cross timber. That part of the frame which crosses the keel at right angles with its centre fixed upon it: a floor-timber." The floor head is the upper end of the floor timber.
[CLF p.03.04]
På siden af bundstokke og oplængere boltes sitterser, der samles forskudt for oplængerne.
Sitterser går fra kølen og op forbi bundstoksenderne.
Bundstokkene i skibets stævne, hvor linierne bliver skarpere, og tømmeret får knæfacon, kaldes for:
crotches // knuckle-timber [HAR],
og alleryderst, hvor bundstokkene består af to stykker tømmer, der boltes sammen hen over kølen, kaldes de for :
cross chocks.
knuckle-timbers defineres også som: "The foremost cant-frames, in the ship's bows."
[CLF p.03.05]
afstand mellem bundstokke.
spirket.
[CLF p.03.05]
Halve bundstokke er lasket sammen af to stykker tømmer hen over kølen. De anvendtes, når der var utilstrækkeligt tømmer.
[DMO]
Den første oplænger på middelspantet kaldes på engelsk for navel futtock.
[CLF p.03.05]

Stålskibe.
anden oplænger.
third futtock.
[HAR]
bundstoksplade.
floor // floor plate.
fuld bundstok.
første oplænger.
second futtock.
[HAR]
katsporets bundstok.
futtock-riders.
[Röding]
middelspants bundstok.
the floor-timber amidship.
[Röding]
plat bundstok.
flat floor-timber.
[Röding]
rejsende bundstok.
rising floor-timber.
[Röding]
sitters.
first futtock // lower futtock.
[HAR]
stødholt.
top-timber.
[HAR]
vandtæt bundstok.
[ABC, HFM p.935, KOF, KUSK p.70, LAB p.9, MarE, OED, SAL, SKT61 p.64, SKT70 p.136, SKT81 p.78 + 87, TRÆ1 p.17-19, TuxSOS, VerV2]

Spanterne i et træskib består af to tømmerlængder, der ligger parallelt og er forbundet. Når det produceres, ligger det ene lags tømmer plant og vandret, og det andet lag placeres på toppen. Når spantetømmeret er forbundet, rejses spantet op og bringes på plads i skibet. Et placeret spant kan beskrives således:
"Det ene Lag, Underlaget, bestaaer af Bundstokken, som ligger paa tværs over Kjølen og er nedhaget over dennes Kam; 1st Oplænger, som støder til denne, 3die Oplænger, samt Hangeren. Det andet Lag, Overlaget, dannes af Zittersen, der møder Zittersen fra den anden Side paa Midten af Kjølens Overkant; dernæst 2den Oplænger og Støtholtet."
[LUS p.51]
 Kilder