Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
bundvand
(-et, -): 1.
Vand i bunden af skibet langs køl ell. i rendestene.
bilge water.
»Smage på bundvandet« = springe udenbords og drukne [Pontoppidan].

"Bundvand i Olietanke paavises ved Hjælp af Karamelpapir, som faas i Strimler og fastgøres til Pejlloddet. Karamelpapir er overtrukket med brun Sukkeropløsning, der er modstandsdygtig overfor Olie, men opløses i Vand, hvorved Papirets hvide Farve træder frem og markerer Vandhøjden."
bilge water.
karamelpapir: caramel paper.
[Haandbog for Maskinmestre, 2. udg., 1940 p. 234]

2.
Havets nederste vand. »bottom water is the water found at the deepest depths of the ocean«.
bottom water.
[ATT, FOH p.44, Kap p.44, NauM p.142, ODS, SEH p.76]  Kilder