Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
bundvending
(-en, -er): Blandingen af iltfattigt bundvand indeholdende svovlbrinte med højereliggende mere iltrigt vand. »Sådanne bundvendinger forekommer i mange beskyttede fjorde efter længere tids stille vejr, når bundvandet blandes med det overliggende vand«.
[FOH p.66]  Kilder