Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
bunkerskonvention
"IMO's bunkerskonvention fra 2001 trder i kraft den 21. november 2008. Konventionen faststter srlige ansvarsregler for forureningsskade forvoldt af bunkersolier ..."
bunkers convention.
[Skipperen 7/2008 p.3 sp.1]
"IMOs bunkerskonvention, der fastlgger regler om ansvar og forsikringspligt m.v. for skade som flge af bunkersolie, der undslipper fra alle typer af skibe, trder i kraft den 21. november 2008 ogs for Danmark."
Alle skibe med en BT p 1.000 og derover skal have et certifikat, der viser, at skibet er ansvarsforsikret for den skade, der iflg. Bunkerskonventionen skal kunne afdkkes.
IMO Bunkers Convention.
[Skipperen Aug. 2008]  Kilder