Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
bunkeåre, bunkåre
(-n, -r): Stor, svær åre, der roes af flere (op til seks) mand og benyttes til fremdrift af skib el. større fartøj. »Årer i større fartøjer, som roes af tre eller flere mand«. »Lang åre med svær firkantet lom«.
sweep oar.
[Benzon, DHS, LIM, ODS, TuxSOS]
"Karakteristisk for Briggerne vare de forholdsvis meget høje Rejsninger. De havde ligeledes Bunkeårer, som benyttedes til i stille Vejr at bringe Skibet frem med; de roedes gennem de smaa firkantede Huller, som bemærkes imellem Kanonportene."
[JORD p.79]
"Briggerne var armeret med 12 til 18 Kanoner og var foruden med Sejlrejsningen til Hjælp ved Fremdrivningen udstyret med de saakaldte Bunkaarer, der var saa store, at hver af dem fordrede flere Mands Betjening."
[10302 p.55]  Kilder