Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
Burdts loddemaskine
= Burt's loddeapparat. » Et par Eksemplarer af Burdts Loddemaskine vare alt anskaffede - « (1844).
»Fejlen kan undgaas ved Benyttelsen af Burt's Loddeapparat, som bestaar af et aflangt, firkantet Stykke Tr, der paa to modsatte Sider har Sidestykker af Messing, imellem hvilke der er anbragt en fast Metal- eller Trrulle. Det ene af Sidestykkerne er fastnittet eller fastskruet til Tret, medens det andet er bevgeligt om Rullens Akse og fastholdes til Tret ved Hjlp af en Klemskrue, saaledes at Sidestykket kan drejes til Siden, naar denne lsnes. Paa den tredje Side er tret afrundet hen imod Rullen, og paa den fjerde er der anbragt en Messingfjeder, der ved Hjlp af en Skrue kan nrmes til eller fjernes fra Rullen.

Endvidere hrer der til dette Apparat endnu en Bje, almindeligvis en trekantet Sejldugspose, der ved en Stjert er fastgjort til Apparatet i den Rullen modsatte Ende, og som, naar Apparatet skal bruges, fyldes med Luft, som indblses igennem et i posens ene Hjrne anbragt lille Trrr, der er til at lukke med en Prop.«.

Apparatet benyttes til at lade lodlinen lbe igennem. Mens loddet gr mod bunden, vil sejldugsposen ligge dybere i vandet pga. lodlinens trk, mens posen, nr loddet har net bunden, vil ligge hjere. Fjederen bevirker, at apparatet s vil forblive p det sted p lodlinen, hvor denne passerer vandoverfladen. Dybden kan derefter aflses p den afmrkede line.
Burdt's sounding machine.
[FSF1 p.36, NAV7 p.82]  Kilder