Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
buttelur
(-en, -er) botelur, botteluur, boutteluer:
1.
Støttetømmer, der er udlagt fra boven el. gallionens lønning midt imellem bovsprydet og kranbjælken i en vinkel på 25-45° med stævnen. Den kan også være anbragt på kranbjælkens yderende.
Den er afstøttet agterefter med en jernkrog og forefter med to buttelurskinkler til skægget. På yderenden sidder en blok, som fokkehalsens reb løber igennem og spændes ud med, når den er braset. Herved kan fokkehalsen strammes længere ud, end det er muligt med halsblokken på lønningen.
bumkin // bumpkin.
[Benzon, HAR, KOF, HIS1 p.4113, SCHN]

"Bouttelurerne. Lægges Vatterpass i Gallionen, paa 45. Grader, eller midt imellem Bougsprydet og Kran-Bielken, een paa hver Side.
Paa Enden af hver Bouttelur lægges Blokken til Fokke-Hals.
Skinklerne sættes unde for Fokke-Hals-Blokkene, om Enden, med tvende Halvsteeg. Diss Skinkler haver en Kous i hver Ende.
Tallierne hages i Skinklerne paa Bouttelurerne, og i Skinklerne som er i Bougen og i Skiægget af Skibet. Hvilke Skinkler hages i Øie-Bolterne, som staaer der til i Skiægget og i Bougen af Skibet.
Hver Bouttelur haver tvende Tallier og trende Skinkler, saaledes: En Skinkel med en Kous i hver Ende paa Boutteluren, og en Skinkel i Bougen, og en i Skiægget af Skibet."
[Gynt p.87-88]

"Sådan hedder en slags stærke spir, som forude på begge sider af gallionen i skibets længderetning ligger ud over boven till at have [= støtte] fokkeråen. På den noget bøjede eller nedadbøjede forende sidder en blok, hvorigennem fokkehalsen farer, og hvorved sejlets hals hales tot, når man sejler for vinden..." [Röding]

2.
Afviser el. kort bom på låringen el. agter over skibsskruen for at beskytte denne.

3.
Bardunstræber for klyverbardunerne og/eller jagerbardunerne. Metalbeslaget udgår fra kranbjælkerne.
bumkin // whisker.
[DHS, DMO, FMK p.88, HIS1 p.4113, KUSK p.228, SAL, S&M, TuxSOS]
 Kilder