Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
byggekontrakt
(-en, -er): Kontrakt mellem skibsreder og skibsbygmester eller skibsværft om bygning af et skib.
"Rederiet betaler for nævnte Skib Kroner 90.000 og erlægges saaledes:
10% naar Kølen er lagt,
20% naar Skibet er spantereist,
20% naar Garnering og Dæk er lagt,
20% naar Skibet er sat i Vandet,
30% ved Afleveringen."
building contract.
[Kontrakt R-A., 1936 for fiskefartøj]  Kilder