Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
bæltgarn
(-et, -): Fiskegarn, bundgarn el. drivegarn, anvendt i bæltfarvand.
[ODSS2]  Kilder