Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
bæltepanser
(-et, -e): Panserplader opsat langs et skibs vandlinieparti.
waterline armour // side armour.
[ODS]
Hvor det generelle udtryk for et tidligt pansret krigsskib er ironclad, så benyttes i afsnittet herom i [CHS7 p.50-60] ikke noget specifikt udtryk for panser langs siderne alene - bortset fra side armour. I bogens ordliste forklares kun, at panseret normalt var begrænset til alle lodrette flader og i særdeleshed til området omkring maskinrum.
[CHS7]  Kilder