Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
afslagningsloft
(-et, -er): Dss. spanteloft. Lokale, hvor afslagningen foretages.
mould loft // mold US.
[ODSS1]

"Afslagningsloftet - også kaldet spanteloftet - var placeret ovenover skibbygningsværkstedet på Dokøen. ... For enden af spanteloftet var alle nødvendige afslagningsværktøjer ophængt så som: stangpassere og stållinealer i alle størrelser samt kurveskabeloner. På denne endevæg var der også ophængt halvmodeller - hvorpå pladerangene var anført - af adskillige af de skibe, Orlogsværftet havde udført i tidens løb." [MHT3/2000 p.79]

"Når det endelige tegningsmateriale forelå påbegyndtes afslagningsarbejdet på spanteloftet. Dette bestod i at skibets linier blev tegnet op i skala 1:1. Alle klædningsplader blev udfoldet, og der udførtes træskabeloner af disse samt af alle andre enkeltdele til skibet; eksempelvis spanter."
[MHT2/2000 p.78]  Kilder