Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
bære
(vb): 1.
Løfte, holde oppe.
carry // support.
»Båden kan bære alle mand«.
The boat is capable of supporting all men.
bære oppe = holde sig flydende.
keep afloat // remain afloat.

2.
Have retning imod om fx kanoner. Også om kursen: styre op mod noget. 'Bære fri' af fx andre skibe. 'Bære ned' dvs. mere væk fra vinden.
aim at // steer for // steer towards // make for.
[DMO, ODS]

3.
Vindretning. Bære fra = vinden blæser væk fra.
the wind is carrying off // bear away.
[DMO]
bære af: Dreje væk fra vinden med sejlskib for at undgå en fare. Dss "holde af".
bear away.
[DHS, DMO, ODS, SCHN, SøensF, TUR, Tus]
bære fri af. pass clear of. [Benzon]
bære ned på. bear down upon. [Benzon]
bære oppe. bear up. [Benzon]
bære overet. Tovværk, der sammen bærer en byrde og er udsat for lige stort træk.
carry equal weight.
bære rundt. wear ship ?usikker? menes der veer?.
bære til. At dreje skibets forende hen mod den retning, som vinden kommer fra. Dss. dreje til.
[DHS, DMO, FUN, SCHN, Tus]  Kilder