Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
bøje
(vb): 1.
Bøje et anker el. ankertov vil sige at fastgøre bøjer til anker el. tov.
buoy
[FUN]

2.
Vride. bend
[K113 p.10, SKT81 p.33]

3.
Bære oppe, holde flydende: buoy up »He seized a piece of wreckage; this would buoy him up till rescue came«
[DI1]

4.
Afmærke et farvand med bøjer. buoy.  Kilder