Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
bøjepenge
(-, -): Afgift for at fortøje ved en bøje.
buoyage // groundage // heelage // duty of anchorage.
En afgift, der ofte forekommer sammen med fyrpenge og andre lignende afgifter:
light dues.
Udtrykket var i brug i England fra 16. århundrede Jf. Waters i [AON]: the Lord High Admiral who could levy 'buoyage' as well as 'beaconage'.
[ODS, Saint]
"Havnepenge, Bojepenger. En under dette javn kendt afgift, som skibe, der passerer tønder og båker må betale til et lands regering for disses vedligeholdelse.
money paid for beacons or buoys in a harbour.
[Röding]
bøjepenge. "Afgivt til Varderne paa Land."
beaconage.
[HAR]  Kilder