Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
A1
Klassifikationsangivelse af et skibs kvalitet, hvor bogstavet ang. skrogets tilstand, hvor A er den bedste tilstand, og tallet angiver rig og udstyrs tilstand, hvor 1 er den bedste tilstand.
A1.
Data for skibes sdygtighed er blevet noteret fra 1760, men de tidligste lister i British Library / Museum er fra 1764, 1765 og 1766. Listerne er kolonneopdelte med en post for hvert skib. Den 12. kolonne anfrer skibets klassifikationsgrad.
Notationerne var for skroget A, E, I, O, U og for udstyr G, M, B = good, middling, bad.
Allerede fra 1768-69 har listerne notationerne a, b, c for skrogklasser og 1, 2, 3, 4 for udstyr (alle fra god til drlig). Fra 1770 var bogstaverne versaler. Der kunne sttes et ciffer foran, fx 5A1, hvor 5 betd klasse A i 5 r.
Den nuv. klassifikation, 100A1, optrder fra ca. 1870 og frst for jernskibe. De 100 var da en indikation af forventningerne til et jernskibs levealder.
Klassifikationerne havde fet global udbredelse omk. 1830 og indgik i engelsk sfartslovgivning fra 1876.
En enkelt kilde [ORI] anfrer det anv. fra 1756, men giver ingen kilde til oplysningen.
[EB, Lloyd, ORI, OSS, SF]
"A-1: A term used to signify a first-class vessel. The letter A specifies the class in which the hull is scheduled, and the numeral 1 has reference to the stores and equipment. The mark originated with the British Lloyds, who, in their register, rate vessels A.1, A.2, and so down. In the American system the registry descends from A by fractions, A.1, A.1, 1, etc."
[SOT p.3]
 Kilder