Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
bølgeenergi
(-en, -er): Energi indeholdt i en bølge er af to former: kinetisk og potentiel. Den normale formel for en bølges komplette indhold af energi er: 1/8 x tyngdeaccelerationen x vandets massefylde x bølgehøjden2 udtrykt i hhv. kgm3, ms2 og meter, resultatet i Joule per m2.
wave energy.
[NauM p.149, SØF40/1991, SØF 36/2003 p.15, WAVE p.21]  Kilder