Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
bølgefrekvens
(-et, -): Bølgefrekvensen er antallet af bølgetoppe eller bølgedale, som passerer et bestemt punkt per sekund. Bølgeperioden er således den reciprokke værdi af bølgefrekvensen.
wave frequency.
[WAVE]  Kilder