Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
bølgekort
(-et, -): Oversigtskort visende et farvands bølgesystemer med højde og bevægelsesretning samt tilsvarende for dønninger.
wave chart // wave prognostic chart.
[MetS, NauM p.187, NauMny p.408]  Kilder