Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
bølgetype
(-n, -r): Bølger inddeles efter art i fx dybvandsbølger, kapillarbølger etc. For radiobølger inddeles de fx efter frekvensi bånd som højfrekvente, lavfrekvente, eller eftre fx modulation.
wave type.
[Instr.RadioT. p.11]  Kilder