Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
børt
(-en, -er): 1.
Fartøj, der benyttes ved færgetrafik over Storebælt = børtsmakker.

2.
Den orden, i hvilken overfartsfartøjerne, bæltsmakkerne, skulle afgå = taxaorden.
[MOL, ODS (Moth)]
"Lods-Selskabet skulde inddeles i visse Børter. Da Lodsfartøjerne var beregnet paa 3 Mands Besætning, blev Lodseriet inddelt i 13 Børter, der skiftedes til daglig at have Vagt paa Broen."
[G. Donatzky: Helsingøers privilegerede Lots-Selskab, 1928, p.10]  Kilder