Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
børtfart
(-en, -er): Linjetrafik mellem to el. flere provinsbyer (1851).
[ODS S2]
"Børtfart med Dampskibe... Mellem Assens og Aarøsund. Dampskibet MAAGEN afgaaer daglig mellem disse Steder og tilbagelægger Touren i circa 65 Minutter, den ordinaire Tid er fra Assens: Eftermiddag Kl. 6, fra Aarøsund: Formiddag Kl. 5; dog kan den anførte Afgangstid variere efter Posternes Ankomst."
[Brev-, Comptoir- og Formularbog, Haldur R. Grüner et al., 2. udg., Philipsens Forlag, 1852 p.744]

Børtfart er omtalt flere gange i bogen Svendborg - Vindeby Færgefart fra 1966. Her lægges der vægt på, at børtfart er ruter med faste afgangstider, en fartplan, der skal overholdes, og eksempler på bod at betale, såfremt koncessionshaveren ikke sejler som annonceret. Ruten Sbg.-Vindeby havde samtidig både børtfart, dvs. visse faste afgange, samt almindelig færgefart efter behov og individuel betaling.  Kilder