Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
bådeløb
(-et, -): Farvand afmærket for sejlads af både, fx en gravet rende til en bådehavn.
channel // fairway.
[D/E]  Kilder